My Community

General Category => General Discussion => ข้อความที่เริ่มโดย: anosavas ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2017, 08:40:41 AM

หัวข้อ: ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากสัตว์น้ำ
เริ่มหัวข้อโดย: anosavas ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2017, 08:40:41 AM
ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากสัตว์น้ำ ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้บ้านโคกเมือง หมู่ที่ 12 ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา